Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Voor een goede leden- en financiële administratie en informatieverstrekking is het noodzakelijk dat ik als uw yogadocent, een dossier aanleg. Uw dossier bevat gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer (vernoemd op uw inschrijfformulier). Medische gegevens (fysieke problemen of andere gezondheidsklachten) die u verstrekt zijn van toepassing om de geboden diensten op u af te kunnen stemmen. Uw persoonlijke gegevens worden met grootste zorgvuldigheid behandeld. Dit betekent onder meer: zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

De gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de ledenadministratie en financiële administratie. Tevens wordt uw email adres gebruikt voor informatieverstrekking over belangrijke en lopende zaken betreffende lessen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Door u genoemde gezondheidsklachten verstrekt u zodat de geboden diensten daarop kunnen afstemmen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bij invulling van het inschrijvingsformulier By van Nature stemt u automatisch in met het privacybeleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze algemene voorwaarden vernoemd onder kopje informatie op www.byvannature.nl